Matlagningsworkshop med Ami Kohara 24 november 2012

Välkomna på matlagningsworkshop med Ami Kohara på lördag den 24 november!

aroma essences for the 4200 Hökarängen perfume by Ami Kohara

Workshopen “Höstens smak” börjar kl 13.00 på Atelier 123 på Piprensarvägen 8 i Hökarängen. Workshopen kommer att pågå i cirka två timmar.

Deltagare i workshopen bör ta med sig en ingrediens som bidrag till måltiden som ska förberedas. Denna ingrediens ska väljas av deltagaren utifrån temat “höst”, dvs att ingrediensen kan vara vad som helst som påminner deltagaren om deras personliga minnen och tankar om hösten.

OBS! Deltagare måste föranmäla sig till workshoptillfället genom att kontakta Ami Kohara på amikohara(@)gmail.com. Det är av högsta vikt att deltagare informerar Ami Kohara om deras val av ingredienser i förväg!

Matlagningsworkshops med konstnären kommer även att äga rum den 1e och 8e december.

———————————————————–

Welcome to a collaborative cooking workshop with Ami Kohara on Saturday the 24th of November!

The “Taste of Autumn” workshop will begin at 13.00 at Atelier 123 on Piprensarvägen 8 i Hökarängen. The workshop will last for approximately two hours.

Participants in the workshop should bring an ingredient as a contribution to the meal that will be prepared. This ingredient should be chosen according to the theme of “Autumn”, i.e. the ingredient can be anything at all that reminds the participant of their personal memories and thoughts of the autumn season.

IMPORTANT! Participants must sign up to the workshop by contacting Ami Kohara at amikohara(@)gmail.com. It is vital that participants inform Ami Kohara of their choice of ingredient in advance!

Collaborative cooking workshops with the artist will also take place on the 1st and 8th of December.

Ami Kohara

Ami Koharas konstverk 4200 Hökarängsskogen visas på Atelier 123 fr.o.m fredag den 16 november. Välkommen på vernissage på fredag kl 17.00!

Ami Kohara’s artwork 4200 Hökarängsskogen will be on display at Atelier 123 from friday the 16th of November. The exhibition opening starts at 17.00 on friday. Welcome!

Om utställningen / About the exhibition

Soon…

Atelier 123 öppnar för första gången med ett konstprojekt av konstnären Ami Kohara.

I sitt projekt för Atelier 123 har Ami Kohara skapat en ljudinstallation i vilken hon presenterar insamlade ljud från skogspromenader, svampplockning samt förberedelserna av en måltid. Hon har även skapat en doft, en parfym baserad på hennes uppfattning om den svenska höstens dofter. Kohara har skapat aromatiska essenser av en mängd olika material. Jord, mossa, ljung, svampar, nedfallna löv, tallbarr och kåda, enbär, rök, stenar, äpplen och bär: allt har samlats i skogen i Hökarängen och använts för att göra subtila infusioner som sedan blandas och späds ut för att replikera doften av hösten. Denna höstparfym sprids i hela utställningsrummet. Ami Kohara har valt namnet 4200 Hökarängsskogen både för parfymen och själva konstverket. Denna titel refererar till en industristandard kodning av parfymnamn med flersiffriga nummer. I detta fall refererar koden 4200 till omkretsen av ett skogsområde i Hökarängen mätt i meter. Ami Kohara har skapat denna installation i förhållande till andra delar av hennes konstnärskap, särskilt hennes intresse för samarbetsinriktade interkulturella matlagningsprojekt.

Tre lördagar under utställningsperioden bjuder Ami Kohara in till matlagningsworkshops på Atelier 123. Matlagningsworkshops äger rum på Atelier 123 den 24 november, 1 december, och den 8 december. Varje workshop börjar klockan 13.00 och pågår i cirka två timmar. De recept och ingredienser som används i dessa workshops kommer att beslutas genom diskussioner med konstnären. Om du är intresserad av att delta, kontakta Ami Kohara på amikohara(@)gmail.com

Vernissage klockan 17.00 – 21.00 fredag den 16 november.

—————————————————————–

Atelier 123 will open for the first time with an installation by the artist Ami Kohara.

In her project for Atelier 123, Ami Kohara has created a sound installation presenting intermingled sounds from forest walks, mushroom picking, and the preparation of a meal with friends. She has also created a scent, a perfume based on her perception of the smells of autumn in Sweden. Kohara has created aromatic essences of a variety of materials. Earth, moss, heather flowers, mushrooms, fallen leaves, pine trees, juniper, wood smoke, stones, apples and berries: all have been gathered in the woods in Hökarängen and used to make subtle infusions that are then mixed and diluted in order to replicate the scents of autumn. This autumn perfume is diffused throughout the exhibition space. Ami Kohara has named this perfume and the artwork itself 4200 Hökarängsskogen. This title references the industry standard coding of perfume names with a multi-digit number. In this case, the code 4200 refers to the circumference of an area of forest measured in meters.  Ami Kohara has made this installation in relation to other aspects of her artistic practice, particularly her interest in collaborative intercultural cooking projects.

Ami Kohara invites you to join her for a Saturday cooking workshop at Atelier 123. Three cooking workshops will take place at Atelier 123 on the 24th of November, the 1st of December, and the 8th of December. Each cooking workshop will start at 13.00 and will last for approximately two hours. The recipes and ingredients used in these workshops will be decided through discussions with the artist. If you are interested in participating, please contact Ami Kohara at amikohara(@)gmail.com

The exhibition opening will take place from 17.00 – 21.00 on Friday 16th November.