About / Om oss

Finbar Rosato och Maria Andersson har tagit initiativ till verksamheten Atelier 123 på Piprensarvägen 8 i Hökarängen. Ett växande antal konstnärer bor och arbetar i Hökarängen. Verksamheten kommer att sträva efter att kunna erbjuda dessa konstnärer möjligheter att utveckla idéer i projektform och presentera deras konst till olika publikgrupper. Vi vill även arbeta aktivt med internationella gästkonstnärer. I vårt pedagogiska projekt vill vi aktivt rikta vår verksamhet till de i grannskapet bosatta barnfamiljerna och barn- och ungdomsverksamheterna som finns lokalt. Finbar Rosato är curator och ansvarar för det konstnärliga projektrummet. Maria Andersson är konst- och bildpedagog och ansvarar för det pedagogiska projektrummet.

Hitta till oss!

——————————————————————-

Finbar Rosato and Maria Andersson have started the art project space Atelier 123 at Piprensarvägen 8 in Hökarängen. A growing number of artists live and work in Hökarängen. Through Atelier 123, we will endeavour to offer artists the opportunity to develop ideas on projects and present their art to different audiences. We also aim to work actively with international guest artists. In our educational projects, we want to make the project space available to local resident families with children, and to the locally based children’s and youth activities. Finbar Rosato works as a curator and is responsible for the art project room. Maria Andersson works as an arts teacher and is responsible for the educational project room.

How to find us!

2 thoughts on “About / Om oss

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s