Please Don’t Make Hökarängen Cooler – Bokrelease / Book launch!

Atelier 123, Piprensarvägen 8, Hökarängen

Uppdatering! Tyvärr är bokreleasen den 22 Mars 2014. 15.00 – 19.30 inställd!
På grund av ett stort misstag hos tryckeriet, har vi fått en felaktig upplaga av boken. Vi väntar en ny leverans av böcker den 28/3 och först då när vi har kontrollerat upplagans kvalité, kommer vi att släppa boken. Vi återkommer med ett nytt datum för bokreleasen så fort som möjligt.

Please Don’t Make Hökarängen Cooler!
Boken är resultatet av ett samarbete mellan de boende i Hökarängen, Atelier 123,
Aiko Kubo, Stephanie Wiegner och Weng Cho Jui. 

Boken kommer att finnas till priset 140 kr inkl moms. Upplagan är enbart 200 exemplar, Vi kan inte ta emot betalning via kort så ta med kontanter, och gärna jämna pengar.

bokrelease bild 1 (kopia)

Känner du dig hemma i Hökarängen?

‘Please Don´t Make Hökarängen Cooler’ är ett konstprojekt som ägde rum i Hökarängen i april 2013. Projektet växte fram ur konstnären Aiko Kubos månadslånga ateljévistelse på Atelier 123.

Hur skapar vi en känsla av tillhörighet för platsen där vi bor? Hur befästs denna känsla med tiden? Tillhörighet kan vara något som vi tar för givet. När vi har bott in oss på en plats kanske slutar vi att uppleva den på ett aktivt sätt. Aiko Kubo samarbetade med fotografen Stephanie Wiegner för att skapa ett projekt som syftade till att greppa en vardaglig känsla av området. Opinionsundersökningar, längre intervjuer och besök i människors hem, lokala butiker och pubar resulterade i en mängd forskningsmaterial som undersökte människors känsla av anknytning till Hökarängen. Berättelser samlades i takt med att de presenterade sig, var och en ledande till nästa som länkar i en kedja. Dessa berättelser och bilder utgör ett arkiv över en specifik tidpunkt och blir en del av Hökarängens historia.

Aikos ateljévistelse resulterade i en installation av temporära skulpturer och en serie gruppfotografier. Skulpturerna är gjorda av föremål som lånats från deltagarna och som representerar varje persons egen uppfattning om hemmet. Gruppfotografierna dokumenterar skulpturerna tillsammans med föremålens ägare. Både de enskilda fotograferingarna med de tillfälliga skulpturerna och slututställningen på Atelier 123 gav upphov till möten och samtal mellan människor i Hökarängen som aldrig hade träffats tidigare.

Den här boken presenterar intervjuer, berättelser och bilder som inte inkluderades som en del av installationen på Atelier 123. Den här boken talar om idéer om hemmet och dokumenterar unika upplevelser och minnen från Hökarängen, som samlats in från de boende och från människor som arbetar i området. Fotografierna dokumenterar områdets blandning av människor, interiörer, landskap och arkitektur.

—————————————————————————————–

Do you feel at home in Hökarängen?

‘Please Don´t Make Hökarängen Cooler’ is an art project that took place in Hökarängen in April 2013. The project grew out of artist Aiko Kubo´s month-long studio residency at Atelier 123.

How do we become attached to the places in which we live? How does this attachment form over time? Attachment might be something we take for granted. We might overlook it, ‘overfeel’ or ‘oversmell’ it. Aiko Kubo collaborated with photographer Stephanie Wiegner to create a project that aimed to grasp an everyday sense of the suburb. Street surveys, longer interviews, and visits to peoples’ homes, local shops and pubs resulted in a body of research that examined people´s feeling of attachment to Hökarängen. Stories were collected as they presented themselves, each one leading to the next like links in a chain. These stories and images comprise an archive of a specific moment in time and become part of the history of Hökarängen.

The residency resulted in an installation of temporary sculptures and a series of commemorative group photographs. The sculptures are made of objects borrowed from the participants that represent each person’s own idea of home. The group photographs document the sculptures together with the owners of the objects. Both the individual photoshoots with the temporary sculptures the final exhibition at Atelier 123 gave rise to meetings and conversations between people in Hökarängen who had never met before.

This book presents interviews, stories and images, which did not appear as a part of the installation. This book talks about ideas of home, and documents unique experiences and memories of Hökarängen, collected from local residents and from people who work in and around the area. The photographs document the area’s mix of people, interiors, landscape and architecture.

2 thoughts on “Please Don’t Make Hökarängen Cooler – Bokrelease / Book launch!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s