Atelier 123 & Constellation projects presenterar Let’s Pretend We Live Here

1375047_10100137940483322_1466112034_n

Let’s Pretend We Live Here

Vernissage 25 oktober 2013, kl 17.00 – 21.00
Hökarängen, Stockholm

Atelier 123 / Cigarrvägen Tretton / KonstapoteketLokalrätten

Constellation Projects har glädjen att presentera utställningen Let’s Pretend We Live Here med konstverk av Asbjørn Skou, Silvia Ospina, Carl-Oskar Linné, Marius Moldvær och Jakob Krajcik.

Bland ett flertal diskussioner om stadsplanering och konstens roll i det offentliga rummet, har de medverkande konstnärerna valt att placera sina verk inom den arkitektoniska psykosfären – imaginära platser, icke-platser, och framtider som kunde ha framkommit.

Let’s Pretend We Live Here avslöjar att stadsmiljön agerar som både en aktiv kraft och som en scen där man verkar på. Med tanke på 60-talets psykogeografin och 1800-talets flâneur, Skou, Ospina, Linné, Modvaer och Krajcik vardera ifrågasätter vår uppfattning om stadsmiljön. Speglade världar obehagligt bekanta men platslösa platser och igenkännbara monument som nu blivit ruiner beskriver den psykologiska spänningen mellan stadsbilden och dess medborgare. Let’s Pretend We Live Here låter oss titta närmare på fantasins roll i konstruktionen samt dekonstruktionen av vår bild av staden.

Som en övning i kreativ och institutionella samarbete, utställningen kommer att öppna samtidigt den 25:e oktober i fyra olika lokaler i Hökarängen, Stockholm. Rörelse mellan utställningslokalerna är en viktig del av utställningskonceptet. Atelier 123 ställer ut UNSITE, en video och collageinstallation av den danske konstnären Asbjørn Skou. Cigarrvägen Tretton har PAPPERHUS på plats, en serie arkitektoniska skulpturer av svenska konstnären Jakob Krajcik. I Konstapoteket visas NOMADEN, ett videokonstverk av Berlin/Köln-baserade konstnären och koreografen Silvia Ospina. Lokalrätten presenterar REAL WORLD OR PLACES THAT DON’T EXIST, en installation av Carl-Oskar Linné & Marius Moldvær, i en café miljö.

Med serien Constellation Projects, vill curatorer Sally Müller och Heather Jones utforska och testa gränserna mellan kollaborativa, curatoriella och kreativa processer, och även experimentera med icke-traditionella utställningsformer.

Let’s Pretend We Live Here

Opening October 25th 2013, 5 – 9 p.m.
Multiple locations in Hökarängen, Stockholm

Atelier 123 / Cigarrvägen Tretton / Konstapoteket / Lokalrätten

Constellation Projects is proud to present Let’s Pretend We Live Here, an exhibition featuring the work of Asbjørn Skou, Silvia Ospina, Carl-Oskar Linné, Marius Moldvær and Jakob Krajcik. 

Amidst the proliferation of urban planning seminars and discussions of art’s role in the public sphere, the artists presented here choose to locate their work in the architectural psychosphere; imaginary spaces, non-places, and futures that could have been.

Let’s Pretend We Live Here reveals the urban environment to be both an active force and a stage to be acted upon. With nods to psychogeography and 19th century flâneur, Skou, Ospina, Linné, and Moldvær and Krajcik each question our perception of the urban environment. Mirrored worlds, eerily familiar but placeless sites, and recognizable landmarks-turned-ruins all describe the psychological tension between cityscape and inhabitant. Let’s Pretend We Live Here offers a closer look at the role of the imaginary in the construction and deconstruction of our image of the city.

As a practice in creative and institutional collaboration, the exhibition will open simultaneously at four different but nearby locations in Hökarängen, Stockholm on October 25th, 2013. Movement between the project rooms is a critical component of the exhibition. Atelier 123 will host UNSITE, a video and collage installation by Danish artist Asbjørn Skou. Cigarrvägen Tretton will feature PAPPERHUS, a series of architectural sculptures by Swedish artist Jakob Krajcik. Konstapoteket will show NOMADEN, a video work from Berlin/Cologne-based artist and choreographer Silvia Ospina.
Lokalrätten presents REAL WORLD OR PLACES THAT DON’T EXIST by Carl-Oskar Linné & Marius Moldvær in a popular cafe setting.

Within the series Constellation Projects, curators Sally Müller and Heather Jones strive to inspect and test the boundaries of collaborative curatorial and creative processes, as well as experiment with and challenge the expected exhibition format.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s