Carolina Nylund – Transexotic

transexotic (kopia)Projektet Transexotic av och med konstnären Carolina Nylund behandlar internationella stereotyper, specifikt idén om “den andre” som den projiceras genom den egna personligheten. Till vilken grad tillåter vi och accepterar att våra personligheter, våra identiteter formas delvis genom begränsade tvådimensionella karikatyrer uppfunna av andra externa instanser? Nationalism, patriotism, politik, etnicitet, subkulturell tillhörighet, kön, sexualitet, yrkesval, familj; det finns otaliga faktorer som kan spela en roll i formandet av en identitet och som också kan påverka hur vi betraktas av andra. Och när vi känner den blicken, hur påverkas vi då?

Transexotic är en neologism, ett ord uppfunnen av Carolina Nylund för att beskriva en process hon följer i sitt konstnärskap. Processen innefattar en performativ reaktion till stereotyper genom en närmast teatral omfamning av dem. Konstnären har registrerat de förutfattade meningar som råder om ”den andre” och har därigenom skapat en alter-ego, eller en serie alter-egos genom vilka hon agerar och kommenterar en normativ samhällssyn som exkluderar och förminskar alla människor. Genom denna språkliga uppfinning och dess relaterade performativa roll har Carolina Nylund skapat en egen mytologisk sfär, som kan fungera både som en tillflyktsort från en skev och reaktionär samhällsordning men även som ett slags plattform från vilket hon kan säga sanningen till makten.

Transexotic aktiveras genom skapandet av heterotopiska sammanhang och skeenden. Den konstnärliga handlingen, den performativa rollen manifesteras under fester och middagar där alla deltagare och gäster uppmanas att ta fram sina egna diasporiska minnen och iklä sig en roll som är både nära och avlägsen ”sanningen” om vem de är.

Atelier 123 har samarbetat med konstnären Carolina Nylund i skapandet av ett av stegen i det pågående projektet Transexotic. Nu vill vi önska er varmt välkomna att besöka oss och träda in i stämningen som lagt sig över lokalen efter festen, eller kanske snarare innan den startar upp igen.

Vernissage klockan 18.00 – 21.00, onsdag den 20 mars 2013. Öppettider varierar.  För att planera ditt besök, kontakta Atelier 123 via facebook.com/Atelier123hokarangen, e-post finbarrosato(@)hotmail.com eller ring oss på telefon 0702448391.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s