Sista matlagningsworkshop med Ami Kohara på Atelier 123

2012-12-01 14.48.36

Atelier 123 välkomnar er att delta i den sista av våra tre matlagningsworkshops på temat “Höstens smak”. Vi börjar kl 13.00, den 8e december på Atelier 123 på Piprensarvägen 8 i Hökarängen. Workshopen kommer att pågå i cirka två timmar.

Deltagare i workshopen bör ta med sig en ingrediens som bidrag till måltiden som ska förberedas. Denna ingrediens ska väljas av deltagaren utifrån temat “höst”, dvs att ingrediensen kan vara vad som helst som påminner deltagaren om deras personliga minnen och tankar om hösten.

OBS! Deltagare måste föranmäla sig till workshoptillfället genom att kontakta Ami Kohara på amikohara(@)gmail.com. Det är av högsta vikt att deltagare informerar Ami Kohara om deras val av ingredienser i förväg!

Detta är även sista chansen att uppleva Ami Koharas utställning 4200 Hökarängsskogen.

———————————————————–

Atelier 123 would like to welcome you to the last of the collaborative cooking workshops with Ami Kohara on Saturday the 8th of December!

The “Taste of Autumn” workshop will begin at 13.00 at Atelier 123 on Piprensarvägen 8 i Hökarängen. The workshop will last for approximately two hours.

Participants in the workshop should bring an ingredient as a contribution to the meal that will be prepared. This ingredient should be chosen according to the theme of “Autumn”, i.e. the ingredient can be anything at all that reminds the participant of their personal memories and thoughts of the autumn season.

IMPORTANT! Participants must sign up to the workshop by contacting Ami Kohara at amikohara(@)gmail.com. It is vital that participants inform Ami Kohara of their choice of ingredient in advance!

This is also the last opportunity to experience Ami Kohara’s exhibition 4200 Hökarängsskogen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s