Matlagningsworkshop med Ami Kohara 24 november 2012

Välkomna på matlagningsworkshop med Ami Kohara på lördag den 24 november!

aroma essences for the 4200 Hökarängen perfume by Ami Kohara

Workshopen “Höstens smak” börjar kl 13.00 på Atelier 123 på Piprensarvägen 8 i Hökarängen. Workshopen kommer att pågå i cirka två timmar.

Deltagare i workshopen bör ta med sig en ingrediens som bidrag till måltiden som ska förberedas. Denna ingrediens ska väljas av deltagaren utifrån temat “höst”, dvs att ingrediensen kan vara vad som helst som påminner deltagaren om deras personliga minnen och tankar om hösten.

OBS! Deltagare måste föranmäla sig till workshoptillfället genom att kontakta Ami Kohara på amikohara(@)gmail.com. Det är av högsta vikt att deltagare informerar Ami Kohara om deras val av ingredienser i förväg!

Matlagningsworkshops med konstnären kommer även att äga rum den 1e och 8e december.

———————————————————–

Welcome to a collaborative cooking workshop with Ami Kohara on Saturday the 24th of November!

The “Taste of Autumn” workshop will begin at 13.00 at Atelier 123 on Piprensarvägen 8 i Hökarängen. The workshop will last for approximately two hours.

Participants in the workshop should bring an ingredient as a contribution to the meal that will be prepared. This ingredient should be chosen according to the theme of “Autumn”, i.e. the ingredient can be anything at all that reminds the participant of their personal memories and thoughts of the autumn season.

IMPORTANT! Participants must sign up to the workshop by contacting Ami Kohara at amikohara(@)gmail.com. It is vital that participants inform Ami Kohara of their choice of ingredient in advance!

Collaborative cooking workshops with the artist will also take place on the 1st and 8th of December.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s